ENGINYERIA i ARQUITECTURA INDUSTRIAL

PROJECTES D'INSTAL·LACIONS I OBRES

Àrea privada
Button
 • imatge ditecsa

  ENGINYERIA i ARQUITECTURA INDUSTRIAL

 • imatge ditecsa

  MEDI AMBIENT

 • imatge ditecsa

  OBRA CIVIL i URBANITZACIO

    


Lema de l'empresa [+ infomació]


Lema de DitecsaEl lema de l'enginyeria EDISCAT és
aprendre>
col·laborar >
ajudar

al Client, de tal manera que la simbiosi proveïdor-client suposi una millora tant tècnica com econòmica per ambdós.

Actualitat[+ notícies]


Nova pàgina web

Benvingut al nou web de EDISCAT, S.L.

5/6/2013

Sectors i Serveis [+ infomació]


 ENGINYERIA  MEDI AMBIENT  URBANISME I CONSTRUCCiÓ
 • Servei Integral o Parcial d’Enginyeria
 • Direcció d’obra
 • Control d’execució de les obres
 • Projectes d’obres
 • Relació amb Organismes Oficials
 • Avantprojectes
 • Control de Qualitat en operacions d’enviament d’equips i instal·lacions a l’Estranger
 • Assessoria Ambiental
 • Projectes d'Autorització / Llicència Ambiental, Règim de Comunicació i Estudi d’Impacte Ambiental.
 • Projectes i revisió de criteris de substancialitat d’ampliacions o modificacions d’activitats
 • Autoritzacions d’abocament d’aigües residuals a xarxa de sanejament públic municipal i llera pública
 • Verificacions / controls de les activitats i actes d’inspecció
 • Avaluació Ambiental de Plans i Programes
 • Estudis Paisatgístics
 • Sol·licituds de Certificat de compatibilitat amb el planejament urbanístic
 • Projectes de viabilitat
 • Projectes d’Urbanitzacions
 • Projectes de Requalificació de zones rústiques a industrials o urbanes/residencials
 • Modificació de normes subsidiàries
 • Plans parcials i Compensació
 • Projectes de Llicències d’Obres
 • Direccions d’Obra.
 • Projectes Bàsics i de Detall (Plecs de peticions d’Ofertes)
 • Ajuda en la recerca de terrenys o localització de les plantes
 • Aixecament Topogràfic dels terrenys
 INST. SEGURETAT INDUSTRIAL SEGURETAT I SALUT  ALTRES
 • Projectes d'Alta Tensió
 • Projectes de  Baixa Tensió
 • Projectes d'Equips a Pressió
 • Projectes d'Emmagatzematge de Productes Químics
 • Projectes d'Emmagatzematge de Productes Petrolífers
 • Projectes de Fred Industrial
 • Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis
 • Projectes de Gas Natural
 • Càlculs Elèctrics, de Calefacció, d’Aire Condicionat, de Ventilació, de Bombeig d’Aigües, etc.
 • Plans d’Emergència o Manuals d’Autoprotecció
 • Coordinació de Seguretat
 • Plans i Estudis de Seguretat i Salut
 • Realització de Manuals de Manteniment Preventiu
 • Projectes prevenció i seguretat en matèria d'incendis
 • Estudis de càrrega de foc
 • Càlcul d'Instal·lacions Contra Incendis
 • Control documental i de tramitació d’expedients
 • Assessorament en temes relacionats amb l’eficiència energètica i les energies renovables
 • Assessorament i sol·licituds de subvenció
 • Revisió de projectes de prevenció i seguretat en matèria d’incendis
 • Memòries Socials
 • Estudis de Mobilitat Generada
 • Projectes de Registre Industrial i Registre d’Indústries Agroalimentàries
 • Estudis de Subvencions, gestió i seguiment ESI (Entitat Supervisora Independent)


123 movies

EDISCAT  és una enginyeria i consultoria especialitzada en la realització de projectes d’enginyeria i arquitectura industrial, tot i que també realitza projectes d’altres àmbits.
EDISCAT © 2013
Carretera del Pla de Santa Maria 253, Nau D1
Polígon Industrial de Valls
43800 VALLS